PRODUK

SENARAI PRODUKKELAS AL-BAGHDADI (KANAK-KANAK)
* Intensif selama 6 Bulan
* Buku Yang Padat, Ringkas, Mudah dan Ekslusif.
* Kaedah Sistematik, Pendekatan Inovatif & Teknik Yang Menarik (Teknik Ketukan).
*Tumpuan Kepada 6 Kemahiran Asas Membaca Al-Quran.
* Teknik Pengajaran Bahasa Yang Terbukti Berkesan;  SAS ( Struktur, Analisis & Sintesis ).
KELAB AL-BAGHDADI (DEWASA)
* Intensif selama 3 Bulan
* Tidak mengira usia lelaki @ perempuan
* Tiada asas atau sedikit asas membaca Al-Quran.
* Buku Yang Padat, Ringkas, Mudah dan Ekslusif.
* Kaedah Sistematik, Pendekatan Inovatif & Teknik Yang Menarik (Teknik Ketukan).
*Tumpuan Kepada 6 Kemahiran Asas Membaca Al-Quran.
* Teknik Pengajaran Bahasa Yang Terbukti Berkesan;  SAS ( Struktur, Analisis & Sintesis ).
Buku Tamhid Al-Baghdadi
…asas untuk membaca Al-Quran. Meliputi 6 kemahiran asas bacaan dalam 11 pelajaran sahaja…
 • keupayaan mengenal dan membaca 29 huruf hijaiyyah dengan baik.
 • kemampuan membaca tanda baris asas bacaan (fathah, kasrah dan dhommah).
 • kemahiran menguasai tanda baris dua bacaan (tanwin).
 • keupayaan mengenal tanda bacaan panjang (mad).
 • kemampuan membaca tanda bacaan mati (sukun).
 • kemahiran menguasai tanda bacaan berganda (sabdu).
Buku Tamhid Prasekolah
…asas untuk membaca Al-Quran khas untuk anak-anak. Meliputi 6 kemahiran asas bacaan dalam 11 pelajaran sahaja…
 • keupayaan mengenal dan membaca 29 huruf hijaiyyah dengan baik.
 • kemampuan membaca tanda baris asas bacaan (fathah, kasrah dan dhommah).
 • kemahiran menguasai tanda baris dua bacaan (tanwin).
 • keupayaan mengenal tanda bacaan panjang (mad).
 • kemampuan membaca tanda bacaan mati (sukun).
 • kemahiran menguasai tanda bacaan berganda (sabdu).
Buku Tajwid Al-Baghdadi
…Siri pelengkap kepada Buku Tamhid Al-Baghdadi. Mengandungi 10 bab pembelajaran yang menekankan prinsip asas dan ‘amali dalam pembelajaran dan pengajaran Tajwid Al-Quran…
Kemahiran menguasai:
 • Makhraj-makhraj huruf iaitu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyyah di dalam struktur asas bacaan.
 • Teknik bacaan dan cara menyebut yang jelas dan mudah bagi huruf-huruf yang banyak berubah dari segi bacaannya apabila bertemu dengan huruf-huruf yang lain di dalam sesuatu ayat Al-Quran seperti huruf Nun (ن), Mim (م) dan sebagainya.
 • Tanda dan bacaan waqaf iaitu cara berhenti dan menyambung bacaan.
Alat Ketuk
…alat bantu mengajar yang didatangkan bersama-sama dengan Buku Tamhid Al-Baghdadi sebagai satu tempo yang memberi hak kepada setiap huruf…
Kad Al-Baghdadi
…kad Al-Baghdadi sebagai medium untuk pembentukan suasana pembelajaran melalui permainan. Menambah penguasaan anak-anak dalam pengecaman bunyi secara efektif, kreatif dan praktikal. Set mengandungi
 •  11 set lengkap Kad Al-Baghdadi merangkumi keseluruhan pengajaran dalam Buku Tamhid Al-Baghdadi.
 • Buku panduan teknik pengajaran untuk para guru & ibu bapa.
 • ‘Blue Tack’ bagi kegunaan mempelbagaikan aktiviti pembelajaran.
Aladin I
Aladin II
Aladin III
Aladin IV
Aladin V
Aladin VI


Aladin Kit Box
* Dengan setiap pembelian SET LENGKAP ALADIN (iaitu Aladin I, II, III, IV, V dan VI), percuma satu unit Aladin Kit Box.